แต่ด้วยการมองเห็นที่ไกลมากกว่าคนอื่น แม้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความสงสัยในใจของผู้คน แต่ภิกษุหนุ่มก็ไม่ละทิ้งเป้าหมายที่แท้ด้วยกสนใช้ชิวิตพรหมจรรย์ พร้อมกับพยายามทำสิ่งที่เห็นไกลๆ ให้กลายเป็นความจริง

ท่านเพียรศึกษาและปฏิบัติทั้งด้านจิตภายในและทำความเข้าใจต่อโลกภายนอกด้วยการใช้ปัญญาเป็นคู่มือนำพาเมื่อทุกอย่างกระจ่างชัด เพราะมีความรู้แจ้งเห็นจริงมาชี้ทางออกจากพระบ้านนอกที่มีคนเคยมองว่าบ้า ก็กลายเป็นพระป่าที่นำพาปัญญามาสู่ผู้คน

กลายเป็นแรงบัลดาลใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ใครต่อใครได้ใช้เป็นแรงขับ ในการตามหาใจที่เคยไร้เข็มทิศให้กับตัวเองเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและเชื่อมั่น โดยมีคำสอนของพระองค์พระศาสดาเป็นคู่มือนำพา ไปสู่ความสุขแท้ที่ยั่งยืน

การมองโลกเป็น” ไม่ใช่การเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นแล้ว ทำมันให้เป็นอย่างที่เราต้องการ แต่คือการมองอย่างคนที่รู้จักใช้สติปัญญามาเป็นคู่มือคอยตรวจตรา พร้อมกับรู้จักเลือกสิ่งที่มีคุณค่ามอบให้กับตัวเอง

คนทั่วไปอาจจะมองว่า “การเกิด แก่ เจ็บ ตาย” เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบ แต่ไม่สามารถเห็นทางออกที่ดีกว่า จึง ไม่เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจ เพื่อเป็นกำไรแห่งชีวิต

แต่ “พระพุทธเจ้า” กลับมองการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าเป็นเรื่องที่หากเรียนรู้เพื่อทำให้เกิดปัญญา ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนวนในวัฏสงสารอีกต่อไป

พระองค์มองเห็นแล้วใช้ปัญญามาช่วยนำทางเพื่อให้ชีวิตได้พบกับแสงสว่างที่ทำให้การเกิด แก่ เจ็บ ตาย กลายเป็นครูสู่ความหลุดพ้น เพื่อไม่ต้องจมอยู่กับความไม่รู้ไปตลอดกาลนาน

หลายคนมองว่าภิกษุนาม “พุทธทาส” นั้น คิดนนอกกรอบจนมากเกิดนไป เข้ากันไม่ได้ ควรลองแห่งพุทธธรรมบางคนถึงกับมองว่าท่านเป็นบ้าที่เพ้อคิดอยู่คนเดียว

หลายคนมองว่าการกระทำของรัฐบาลเวียดนามต่อประชาชนของตนว่าเป็นความโหดร้าน เพื่อนร่วมชาติจึงต้องบอบช้ำด้วยความรุนแรง

แต่ “หลวงปู้ติช นัท ฮันท์” พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา แห่งประเทศเวียดนาม กลับมองลึกไปถึงต้นเหตุของความเลวทรามที่สิงสถิดอยู่ในใจ ที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นคนป่าเถื่อน ซึ่งเป็นที่มาของความโกรธเกลียดชิงชังนั้นเอง

หลวงปู่มองว่า “เหตุที่ความโหดร้ายทำงานได้ผลเพราะใจของเรานั้นอ่อนแอ ท่านถึงพยายามฝึกใจของตนให้อยู่เหนืออารมณ์โกรธเกลียด ให้เป้นใจที่เมตตาอย่างไม่มีประมาณ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *